Incepand 25 Mai 2018, va fi pus in aplicare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) cunoscut ca si GDPR (General Data Protection Regulation). Asta inseamna ca orice Operator/entitate care prelucreaza date cu caracter personal trebuie sa aplice aceste noi cerinte si sa ofere intr-un mod transparent informatii cu privire la modul in care sunt prelucrate datele.

Având in vedere necesitatea conformării cu dispozițiile GDPR, precum si faptul ca suntem dedicați in a avea grija de datele dumneavoastră cu caracter personal (care pot include nume, prenume, adresa e-mail, s.a. in funcție de scopul prelucrării) care se regăsesc in baza noastră de date, va informam ca acestea sunt utilizate doar in scopul îndeplinirii cu succes a proceselor desfășurate in relația cu dumneavoastră (amintim câteva procese fără a ne limita la acestea: REZERVARE/VANZARE/DERULARE COMENZI, TRANSPORT si LIVRARI, GARANTII si SERVICE, întreținerea relațiilor cu clienții – SERVICIUL SUPORT CLIENTI, desfășurarea proceselor de recrutare).

In cazul in care mai aveți neclarități sau doriți si mai multe informații suplimentare legate de protecția datelor, va rugam sa ne transmiteți un e-mail la adresa eurozone.metal@gmail.com si va vom răspunde in cel mai scurt timp.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 si a legislației conexe, scopurile pentru care prelucram datele dumneavoastră personale vizează strict relația dintre Euro Zone SRL si persoana vizata. Informațiile pe care ni le furnizați sunt tratate cu maxima confidențialitate si exclusiv in scopurile pentru care au fost colectate.

DREPTURILE DVS. IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE:

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE SI CUM POT FI EXERCITATE

Potrivit Regulamentului GDPR, in calitate de persoana vizata beneficiați de un cumul de drepturi, respectiv:

a. Dreptul la informare si acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului ca se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective.

b. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului si de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc si/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea ca in cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.

c. Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri nejustificate, in cazul in care se aplica anumite motive menționate in Regulamentul GDPR.

d. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării in anumite cazuri.

e. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si de a le transmite către un al operator.

f. Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune in orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, in condițiile Regulamentului GDPR.

g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afectează in mod similar intr-o măsura semnificativa.

h. Dreptul sa va adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in situația in care considerați ca datele dumneavoastră nu au fost prelucrate in conformitate cu prevederile legale.

Cum va puteți exercita aceste drepturi?

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, va rugam sa va adresați prin cerere scrisa, datata si semnata la adresa e-mail: eurozone.metal@gmail.com, ori la adresa poștală: variantă Constanța-Ovidiu DN3C Nr.5 (lângă academia de fotbal G. Hagi) Constanta, in atenția responsabilului cu protecția datelor.

In cat timp răspundem solicitărilor transmise de dumneavoastră?

In termen de cel mult o luna calculat de la primirea cererii dumneavoastră vi se vor furniza informații privind acțiunile întreprinse sau acolo unde este cazul privind motivele pentru care nu pot fi luate masurile solicitate.

Nota: Va rugam sa aveți in vedere faptul ca pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate masurile rezonabile pentru a verifica identitatea persoanei vizate.

De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menționat mai sus poate fi prelungit cu cel mult doua luni in situația in care este necesar, ținând-se cont de complexitatea si numărul cererilor, urmând sa va informam cu privire la acest aspect, daca va fi cazul.

SERVICIUL DE ANALIZA WEB GOOGLE ADWORDS/ANALYTICS

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiza web „Google Adwords/Analytics“ al societății Google Inc., in scop statistic.

Aceasta pagina de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiza al web-ului pus la dispoziție de Google, Inc. („Google”), care la rândul sau, utilizează cookies. Informația generata de cookie despre modul dumneavoastră de utilizare al site-ului va fi transmis si stocat pe serverele Google din SUA.

In cazul in care anonimizarea adresei IP este activata, IP-ul dumneavoastră va fi scurtat in spațiul statelor membre al Uniunii Europene sau a altor terți membrii ai Spațiului Economic European. Doar in cazuri excepționale, adresa IP întreaga va fi transmisa către un server Google in SUA si scurtata acolo. Anonimizarea IP este activata pentru acest site. Google va folosi aceasta informație in numele operatorului acestui site pentru scopul evaluării utilizării dumneavoastră a site-ului, va genera rapoarte despre activitatea pe site pentru operatori de pagini web si le va furniza si alte servicii legate de activitatea site-ului si utilizarea internetului.

Adresa IP pe care o transmite browserul dumneavoastră nu va fi asociata cu alte date deținute de catre Google. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setărilor adecvate ale browser-ului dumneavoastră, însă in aceasta situație s-ar putea sa nu mai puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului. Puteți, de asemenea, opta pentru a nu mai utiliza Google Analytics pe viitor prin descărcarea si instalarea Google Analytics Opt-out Browser Addon pentru browser-ul dumneavoastră: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Nota: Informații suplimentare sunt disponibile pe paginile: Google Analytics terms of service si Google Analytics .

BAZA LEGALA

Pentru si mai multe detalii puteți consulta baza legala:

  ●Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (accesibil la http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016 ).

  ● Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice.

Managementul de la cel mai înalt nivel se angajează ca prezenta politica de confidențialitate sa fie respectata de toți angajații, prin implementarea procedurilor interne specifice/regulilor privind protecția datelor cu caracter personal, conform bazei legale privind prelucrarea acestora.